Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů e-shopu AutodilyJIMO.cz

1. Společnost Jiří Mosler se sídlem Stádlo 368/27, Ostrava-Krásné Pole, 725 26, IČ 76507017, zapsána u živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy, č.j: SMO/096588/17/ŽÚ/REZ (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

- jméno, příjmení

- e-mailovou adresu

- telefonní číslo

- adresu/sídlo

- IP adresu

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Jiří Mosler tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • STORMWARE s.r.o., se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 586 01, Jihlava
 • iPodnik cloud s.r.o., se sídlem Jiráskova 306, 252 25, Jinočany
 • Geis Parcel CZ s.r.o., se sídlem Zemská 211/1, 337 01, Ejpovice
 • PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, 251 01, Jažlovice
 • Česká pošta sp, se sídlem Politických věznů 909/4, 225 99, Praha 1
 • Orbinet s.r.o., Ibsenova 496/19, 779 00, Olomouc
 • ONEsolution s.r.o., Cejl 82/58, 602 00, Brno-Zábrdovice

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@autodilyjimo.cz

6. COOKIES: Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.AutodilyJIMO.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • Základní funkčnosti webových stránek.

- Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.-

- Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

- Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

- Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

- Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 1. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 3. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 4. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 5. na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 6. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 7. na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 8. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

HLÍDÁNÍ DOSTUPNOSTI PRODUKTU:

Emailová adresa bude zpracována za účelem:

a, využití funkce Hlídací pes – zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost zvoleného produktu

b, Souhlas udělujete na zpracování po dobu 180 dní a to za účelem:

- zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost zvoleného produktu

c, Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů

d, Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

e, Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

f, Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na kontaktní adresu info@autodilyjimo.cz s žádostí o odhlášení, nebo kliknutím v obdrženém mailu Hlídacího psa.

g, Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění e-mailové adresy z funkce Hlídací pes,

- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

- vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,

- u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,

- nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,

- požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

DOTAZ PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE:

a, emailová adresa bude zpracována pouze za účelem zpracování a zodpovězení dotazu.

b, spracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů

c, osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

 

REGISTRACE UŽIVATELE:

a, registrací uživatele udělujete správci souhlas, aby zpracovával tyto údaje:

- jméno a příjmení;

- emailovou adresu;

- telefonní číslo;

- fakturační adresu;

- dodací adresu;

- historii objednávek

b, Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

zřízení a administrace uživatelského účtu;

- nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku.

c, Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

- zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu.

- nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku.

d, zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

- případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

e, osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

f, Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

g, Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů,

- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

- vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,

- u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,

- nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,

- požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

MARKETINGOVÉ NABÍDKY-REMARKETING:

a, souhlas je udělen správci, aby zpracovával tyto následující osobní údaje:

- marketingové cookies (anonymní);

- aktivita uživatele (prohlížené produkty a stránky, nákupní chování).

b, výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

- marketingového zpracování vašich nákupních preferencí.

- personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní.

c, Souhlas udělujete na zpracování po dobu 90 dní a to za účelem:

- marketingového zpracování vašich nákupních preferencí, pokud tuto dobu neprodloužíte.

- personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní, pokud tuto dobu neprodloužíte.

d, Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

- Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;

- Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

- Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR;

- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

e, Osobní údaje nebudou předány mimo území EU. (Servery na území EU)

f, Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu nebo zasláním emailu.

g, Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek zabránění spouštění remarketingových kódů reklamních nástrojů a zabránění personalizace obsahu na webových stránkách e-shopu.

- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

- vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,

- u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,

- nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,

- požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Uživatel
Vyhledat
Články
Kontakt
mapa

Autodíly Jimo

Rušná 1716/2
OV-Poruba 708 00

GPS

49.8477161N
18.1787272E

Provozní doba:

Po-Pá 9:00-14:45

So-Ne - Zavřeno

St.svátky- Zavřeno

Kontaktujte nás přednostně 
prostřednictvím emailu

Email

 

TELEFON

 • +420 608 730 270
Reklama
NÁKUPNÍ KOŠÍK: 0 Ks / 0.00
Nákupní košíkNákupní košík
Copyright © 2023 Autodíly JIMO | O nás | Podpora+Návody | Obchodní podmínky | Doprava | Nákupní košík | Kontakty | Partneři | Spokojení zákazníci | Mapa stránek | Tvorba WWW Olomouc
top line